Ceny a porovnání paliv

Aktuální ceny paliv: ZDE

 

 

 

Druh paliva

Popis

Foto

Kostka

 Zrnitost / 40 – 100 mm
Výhřevnost  / 17,6 MJ/kg
Obsah popela  / 9,8 %
Obsah vody  / 30,2 %
Obsah síry  / 0,77 %

Přípustný obsah podsítného v %  / 13  10

 kostka

Ořech1

 Zrnitost / 20 – 40 mm
Výhřevnost / 17,6 MJ/kg
Obsah popela / 9,8 %
Obsah vody / 30,2 %
Obsah síry / 0,77 %

Přípustný obsah podsítného v %  / 13  10

 orech1

Ořech2

Zrnitost / 10 – 25 mm
Výhřevnost / 17,6 MJ/kg
Obsah popela / 9,8 %
Obsah vody / 30,2 %
Obsah síry / 0,77 %

Přípustný obsah podsítného v %  / 15  15

 orech2

Brikety Rekord

Výhřevnost / min. 19 MJ/kg
Obsah popela / 4,5 %
Prchavé látky / 43,0 %
Obsah vody /18,0 %
Měrná síravost    0,39 g/MJ
 brikety-rekord

 Zásady správného skladování uhlí (zdroj www.sdas.cz)

Sklad uhlí – Úsov:

sklad